המלצות לטיול ארטרנטיבי באירופה, בניו-יורק ואפילו בתל אביב!